www.michael-
buhlmann.de

Mathematik
> Quadrat, Kreis

Zurück

"Kreisquadratur"

Quadrat: Umfang u = 4a, Fläche A = a2; Kreis: Fläche A = πrK2; Quadratfläche = Kreisfläche -> Kreisquadratur.

Eingabe der Seitenlänge des Quadrats (Dezimalpunkt statt Komma; LE = Längeneinheiten, FE = Flächeneinheiten):

Eingabe:Quadrat, Kreis:
Seitenlänge: a =   [LE]
Quadrat
Umfang: U =   [LE]
Flächeninhalt: A =   [FE]
Kreis
Flächeninhalt: A =   [FE]
Kreisradius: rK =   [LE]

Zurück